Klachtenregeling

REVAQ is een multidisciplinair behandelcentrum dat richt zich op de reconditionering van patiënten
Klachten kunnen opgelost worden
De medewerkers van REVAQ doen hun uiterste best om u goede zorg en hulp te bieden. Toch kan het zijn dat u achteraf niet volledig tevreden bent. Aan uw opmerkingen of klacht wordt een groot belang gehecht. Allereerst omdat REVAQ het belangrijk vindt, dat u geheel tevreden bent. Daarnaast biedt dit de mogelijkheid om de zorgverlening zo nodig te verbeteren. Hieronder leest u wat u kunt doen met uw klacht of opmerking. 

Probeer samen met uw zorgverlener het probleem op te lossen
Uw zorgverlener stelt het op prijs dat hij of zij direct de gelegenheid krijgt de oorzaak van uw klacht met u te bespreken. U kunt uw klacht ook voorleggen aan de direct leidinggevende van degene die de klacht heeft veroorzaakt.
Deze directe benadering gaat niet iedereen even gemakkelijk af, maar als uw zorgverlener niet weet dat u ontevreden bent, kan hij of zij ook niet proberen de klacht op te lossen. Een goed gesprek kan veel duidelijkheid geven waardoor u samen tot een oplossing van het probleem kunt komen.Wanneer u niet geheel tevreden bent over een behandeling, is het raadzaam hier niet mee rond te blijven lopen. Veel klachten zijn gebaseerd op miscommunicatie of een verschillend verwachtingspatroon. Uw zorgverlener stelt het in zo’n situatie op prijs, dat u contact opneemt met degene die u heeft behandeld, zodat hij of zij in de gelegenheid is om uw onvrede weg te nemen. De ervaring heeft geleerd dat een groot deel van de klachten op deze manier verholpen kan worden.

Geschillencommissie
Indien u er samen met uw zorgverlener niet uitkomt, kunt u contact opnemen met de Geschillencommissie. Uw zorgaanbieder heeft voor het behandelen van geschillen een overeenkomst gesloten met Geschillencommissie Klachtenportaal Zorg. Deze Geschillencommissie is een onafhankelijke organisatie die een uitspraak doet over de gegrondheid van een klacht, in bepaalde gevallen kan de Geschillencommissie een schadevergoeding toekennen.

https://klachtenportaalzorg.nl/vakkundige-bemiddeling/

Verzekeringen waar wij mee samenwerken

© 2023 REVAQ - All rights reserverd
Een moment geduld aub..
Product is toegevoegd aan de winkelwagen