Algemene voorwaarden

REVAQ is een multidisciplinair behandelcentrum dat richt zich op de reconditionering van patiënten
In de REVAQ Leefstijl Kliniek hanteren we de volgende huisregels:
  • In deze praktijk geldt een identificatieverzoek en zijn wij verplicht om uw BurgerServiceNummer te registreren. 
  • U moet de specialist duidelijk en volledig informeren, zodat deze een goede diagnose kan stellen en een deskundige behandeling kan geven.
  • In uw eigen belang dient u binnen redelijke grenzen de adviezen van de specialist/assistente op te volgen.
  • U dient zich te verzekeren of anderszins te zorgen voor een financiële middelen die u in staat stelt om te betalen voor de gehele behandeling.
  • Geef het bij uw bezoek aan als iets u niet duidelijk is of als er bijvoorbeeld veranderingen zijn in uw medische status of naw-gegevens.
  • U mag als patiënt rekenen op een correcte bejegening van onze medewerkers. Ervaart u onverhoopt de bejegening van onze medewerkers als niet-correct, dan heeft u de mogelijkheid een klacht in te dienen.
  • Omgekeerd verwachten wij dat patiënten en bezoekers zich ook correct gedragen naar onze medewerkers. Binnen deze praktijk gaan wij ervanuit dat u zich bijvoorbeeld niet agressief gedraagt. Ook vragen we u niet ongevraagd foto- of filmopnames van onze medewerkers te maken. 
  • Indien u zich niet houdt aan deze regels kunnen wij u de toegang tot de praktijk ontzeggen, de behandeling staken en indien wij nodig achten de politie inschakelen.
  • Verhindering: Indien u verhinderd bent om op afgesproken datum en tijdstip aanwezig te zijn, dient u ons hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. Afzegging dient persoonlijk of via de telefoon, eventueel ingesproken op het antwoordapparaat, of via de e-mail te worden gedaan. Afspraken die niet minimaal 24 uur van tevoren zijn afgezegd worden in rekening gebracht. Voor ziekte wordt geen uitzondering gemaakt. 
  • Uitblijven van betaling: Bij het uitblijven van betaling binnen de gestelde termijn, is de opdrachtgever in gebreke zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling nodig is. Zolang de opdrachtgever in gebreke blijft aan zijn/haar verplichtingen te voldoen, zullen alle kosten welke verband houden met de inning van de desbetreffende vordering in rekening worden gebracht bij de opdrachtgever. Onder deze kosten worden uitdrukkelijk mede verstaan de kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.

Verzekeringen waar wij mee samenwerken

© 2023 REVAQ - All rights reserverd
Een moment geduld aub..
Product is toegevoegd aan de winkelwagen